Stypendyści   /  

Długa Aldona

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Otrzymywanie i badania właściwości kompozytów na bazie polialkoholu winylowego i bionanocelulozy.

Dobrosielski Wojciech Tomasz

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Czułe na skierowanie metody wyostrzania liczb rozmytych i ich zastosowanie.

 

Doering Marek

Uczelnia:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Kształtowanie struktury i wytrzymałości betonów wibroprasowanych modyfikowanych dodatkami mineralnymi.

Flizikowski Adam Dawid

Uczelnia:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Modyfikacja algorytmów sterowania przyjmowaniem zgłoszeń w sieciach WIMAX.

 

Gajewski Jarosław

Uczelnia:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Modelowanie i analiza wrażliwości stalowych wież telekomunikacyjnych.

Grugel Piotr

Uczelnia:

Akademia Morska w Gdyni

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Zastosowanie równoległych energetycznych filtrów aktywnych z kontrolą napięcia w linii zasilającej w systemach dystrybucyjnych.

Hoffmann Kamil Krzysztof

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Synteza i badania strukturalne karboksylowych kompleksów platyny z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych.

Janczak Katarzyna

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Zmiany struktury tworzyw polimerowych pod wpływem wybranych czynników biotycznych.

 

Kaczmarek Beata

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Kompozyty kolagenu, chitozanu oraz kwasu hialuronowego jako matryce dla nanocząstek nieorganicznych.

Kadac Kornelia

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Polimeryzacja emulsyjna oraz analiza właściwości politiofenu i wybranych poli (3-alkilotiofenów).

Kiełbasa Anna Maria

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Nowej generacji materiały odniesienia dla oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w różnych matrycach środowiskowych i biologicznych.

 

Kornaś Marika

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ piętrzenia jezior na zmiany zasobów i jakość wód w Polsce Północno-Zachodniej.

Kowalska Magdalena

Uczelnia:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Warstwy diamentowe otrzymywane metodą CVD jako detektory chemiczne. Badania systematyczności zmian właściwości chemicznych w powiązaniu z asocjacją mierzoną technikami NMR.

Królikowski Krzysztof

Uczelnia:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Separacja mieszanin tworzyw polimerowych na podstawie różnicy dwóch twardości.

Laskowska Joanna

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Genomiczny i transkryptomiczny profil oporności na antracykliny w dziecięcych ostrych białaczkach.

Lipowicz-Budzyńska Alina

Uczelnia:

Politechnika Wrocławska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wielkoformatowe monolityczne szkło artystyczne we współczesnej architekturze.

aneks: Metoda utrwalania emalii witrażowych w procesie hartowania szkła.

 

Mosińska Lidia

Uczelnia:

Politechnika Poznańska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Badanie właściwości warstw diamentowych otrzymanych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej pod kątem zastosowań w elektrochemii.

Mroczyńska Karina

Uczelnia:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Badania konformacji wybranych kompleksów supramolekularnych stabilizowanych wieloma wiązaniami wodorowymi.

Olszewski Piotr

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Grzebaczowate (Hymenoptera: Crabonidae, Sphecidae) w krajobrazie kulturowym dolin rzecznych Polski północnej.

Pacuła Agata Joanna

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Synteza i reakcje pochodnych 1,2-benzizoselenazol-3(2H)-onu.

Piasecki Adam Paweł

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Uwarunkowania zmian zasobów wodnych i parametrów morfometrycznych wybranych jezior na obszarze Niżu Polskiego.

Piekarski Paweł

Uczelnia:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Analityczno-doświadczalna metoda projektowania betonów z regranulatem EPS.

Plaskacz-Dziuba Marta

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Badania nad utylizacją odpadu z instalacji odsiarczania spalin NID (New Integrated Desulphurisation Installation).

Pomastowski Paweł Piotr

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Synteza stabilnych metaloprotein bazujących na wiązaniu izoform molekularnych białka z kationami cynku oraz srebra.

Railean-Plugaru Viorica

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Nanokompleksy srebra produkowane przez mikroorganizmy jako nowe podejście do problemu lekooporności.

Rybarczyk Maria Krystyna

Uczelnia:

Politechnika Gdańska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Właściwości i zastosowanie nowych nanostruktur węglowych otrzymywanych z surowców odnawialnych.

Rydzewski Jakub

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Advanced sampling algorithms for molecular dynamics.

Rynkowska Edyta

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Innowacyjne membrany polimerowe zawierające reaktywne i polimeryzowalne ciecze jonowe.

Sadowski Radosław

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Łączone techniki chromatograficzne w analityce leków o działaniu przeciwzakrzepowym.

Studziński Waldemar Henryk

Uczelnia:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ czynników utleniających i  chlorujących na przemiany wybranych chemicznych filtrów UV.

Szymańska Sonia

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Określenie roli mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji roślin na stres solny i wykorzystanie wyselekcjonowanych mikroorganizmów halotolerancyjnych w technologiach stosowanych podczas uprawy roślin.

Tułodziecka Agnieszka

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Opracowanie metod analitycznych oceny aktywności przeciwutleniającej dla rozwoju nowej generacji olejów roślinnych bogatych w antyoksydanty.

Walczak Justyna

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Lipidomika - separacja i identyfikacja frakcji biologicznie  aktywnej z wykorzystaniem sprzężonych technik separacyjnych.

Wasilewska Agnieszka

Uczelnia:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Otrzymywanie i właściwości nowych barwnych związków metalokompleksowych typu 1:2 zawierających pochodne kwasu 1,2–dwuazooksy–4–naftalenosulfonowego oraz pochodne β-diketonów.

Wirwicki Mateusz

Uczelnia:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ warunków fizykochemicznych na wytrzymałość implantu stomatologicznego.

 

Witt Katarzyna

Uczelnia:

Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Synteza i badanie właściwości kompleksów β-diketonów i ich pochodnych z wybranymi jonami metali.

Żuk Tomasz

Uczelnia:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Separacja elektrostatyczna mieszanin tworzyw biodegradowalnych.

Najczęściej zadawane pytania
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje, biuletyny i aktualności.